Tancerz [synonimy]

  • Baletmistrz.
  • Aktor.
  • Artysta.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]