Tani [synonimy]

  • Rabatowy.
  • Zniżkowy.
  • Groszowy.
  • Ulgowy.
  • Bezwartościowy.
  • Niedrogi.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]