Tak [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tak zaimek przysłowny wskazujący Zrób to tak.
partykuła twierdząca Tak, bardzo się cieszę.
przysłówek Tak (w ten sposób) chcieli to zrobić.