Tak nie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tak nie partykuła oceniająca Tak nie można postępować.