Ta [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ta forma żeńska zaimka ten, zaimek przymiotny wskazujący Ta dziewczyna jest ładna.