Środkiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
środkiem przysłówek Jechał środkiem drogi.
przyimek Środkiem wsi biegnie droga.