Swymi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swymi forma krótsza narzędnika liczby mnogiej zaimków swój swoja, swoje Wyjechał ze swymi rodzicami.