Swym [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swym forma krótsza narzędnika i miejscownika liczby pojedynczej  zaimków swój, swoje Opowiadał o swym samolocie.
forma krótsza celownika  liczby mnogiej zaimków swój, swoja, swoje Śpiewał głośno swym synom.