Swych [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swych forma krótsza dopełniacza i miejscownika liczby mnogiej zaimków swój swoja, swoje Opowiadał ciekawie o swych dzieciach.
Forma krótsza biernika liczby mnogiej zaimka swój Widział za oknem swych kolegów.