Swój, swoja (swa), swoje (swe) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swój, swoja (swa), swoje (swe) zaimek przymiotny dzierżawczy, posiadający formy dłuższe i krótsze, występujące we wszystkich przypadkach oprócz mianownika liczby pojedynczej i równego mu biernika rodzaju męskiego oraz mianownika męskoosobowego liczby mnogiej Kuba wziął swój telefon.