Swojemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swojemu forma celownika  liczby pojedynczej zaimków swój,  swoje Powiedział to swojemu nauczycielowi.