Swojej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swojej forma dopełniacza, celownika i miejscownika  liczby pojedynczej zaimka swoje Co powiedziałaś swojej koleżance?