Swojego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swojego forma dopełniacza liczby pojedynczej zaimków swój, swoje Zabrałem na spacer swojego kota.