Swoje [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swoje forma mianownika i biernika liczby pojedynczej zaimka swoje Zobaczyłem swoje dzieci.