Swoją [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swoją forma biernika i narzędnika liczby pojedynczej zaimka swoja Zajął się swoją działką.