Swoimi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swoimi forma narzędnika liczby mnogiej zaimków swój,  swoja, swoje Wybrał się ze swoimi znajomymi.