Swoim [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swoim forma narzędnika i miejscownika liczby pojedynczej zaimków swój,  swoje Przyglądał się swoim zdjęciom.