Swoich [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swoich forma dopełniacza i miejscownika liczby mnogiej zaimków swoja, swoje Zapomniała o swoich potrzebach.