Swemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swemu forma krótsza celownika liczby pojedynczej zaimków swój, swoje Podaruję to swemu mężowi.