Swej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swej forma krótsza dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej zaimka swoja Muszę przyjrzeć się swej figurze.