Swego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swego forma krótsza dopełniacza i celownika liczby pojedynczej zaimków swój, swoje Nie lubię swego stanowiska.