Swe [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
swe forma krótsza mianownika i biernika liczby pojedynczej zaimka swoje Zabrałam swe rzeczy.