Taka antyfraza

Antonimem grubiaństwa jest chudość.