Taka dyslokacja

Magnateria to osoby lepiej położone.