Takie wydarzenie

Będąc na drugim roku uniwersytetu, wybuchła wojna.