Tanatos [mitologia]

  • Personifikacja Śmierci.
  • Syn Nyks i Hypnosa.
  • Mieszkał w Tartarze, podobnie jak erynie czy kery.
  • Sprowadzał dusze zmarłych do świata podziemnego.
  • Istniała opowieść o walce Heraklesa z Tanatosem o Alkestis, a także o uwięzieniu przez Syzyfa.
  • Często przedstawiany z Hypnosem.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.