Tańczyć [synonimy]

  • Tańcować.
  • Przetańczyć.
  • Pląsać.
  • Ruszać się.
  • Bawić się.
  • Hasać.
  • Wirować.
  • Wycinać.
  • Obtańcowywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]