Tarcza [synonimy]

  • Puklerz.
  • Szczyt.
  • Ryngraf.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]