Tartar [mitologia]

 • Wg Homera i Hezjoda – najgłębiej położona część świata podziemnego, znacznie niżej niż Hades.
 • Było to miejsce, gdzie pokutowały dusze ludzkie za zbrodnie popełnione za życia, zwłaszcza przeciw bogom.
 • Tam znaleźli się:
  • Tantal,
  • Syzyf,
  • Iksjon.
 • Było to również więzienie bogów.
 • Uranos tam uwięził najstarsze pokolenie cyklopów, których uwolnił i ponownie zamknął Kronos.
 • Tytani i giganci – pokonani przez bogów olimpijskich yakże trafili do Tartaru.
 • Był to też rodzaj karceru dla bogów, każdemu – z wyjątkiem Zeusa – groziło zamknięcie w nim za przewinienia naruszające prawa Olimpu.
 • Późniejsi pisarze utożsamiali Tartar z pojęciem Podziemia.
 • Poeta Hezjod upersonifikował Tartar, uważając go za brata Eteru i Gai.
 • Jego dziećmi spłodzonymi z Gają były różne potwory, np. Tyfon, Echidna.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.