Tatius [mitologia]

  • Król Sabinów z miasta Kures (Cures).
  • Rozpoczął wojnę przeciw Rzymianom i Romulusowi z powodu porwania Sabinek.
  • W wyniku zdrady Tarpei zdobył Kapitol.
  • Doszło jednak do pojednania wskutek postawy kobiet sabińskich.
  • Rzymianie i Sabinowie utworzyli jedno państwo rządzone przez Tatiusa i Romulusa.
  • Tatius rezydował na Kapitolu, Romulus na Palatynie.
  • Po kilkuletnich zgodnych rządach Tatius został zamordowany przez Laurentyjczyków z zemsty za zabicie ich posłów przez krewnych Tatiusa.
  • Pochowano go uroczyście w Rzymie na Awentynie.
  • Romulus nie pomścił jednak współwładcy, uznając słuszność odwetu i odtąd sam sprawował rządy nad Rzymianami i Sabinami.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.