Tejrezjasz [mitologia]

 • Słynny wieszcz tebański, syn Eueresa i Chariklo.
 • Oślepiony przez Atenę, ponieważ zobaczył ją nagą w kąpieli.
 • Wg innej wersji – ślepotą dotknęła go Hera, gdyż rozstrzygnął na korzyść kobiet jej spór z Zeusem, dotyczącej faktu – kto doznaje większej rozkoszy w miłości – kobieta czy mężczyzna.
 • Był kompetentny w tej sprawie, bowiem w młodości został na 7 lat zamieniony w kobietę.
 • Ze względu na utratę wzroku Zeus przyznał mu dar jasnowidzenia i bardzo długie życie.
 • Jego rady i proroctwa były nieomylne, no.
  • odkrył zbrodnie popełnione przez Edypa i doradził Kreonowi, by go wygnał, jeśli chce ocalić Teby od zarazy,
  • doradzał także królowi Penteusowi, by nie sprzeciwiał się wprowadzeniu do Beocji kultu Dionizosa.
 • Po zdobyciu Teb przez Epigonów opuścił miasto wraz z innymi.
 • Zmarł na wygnaniu.
 • Po śmierci, z woli Zeusa, zachował dar jasnowidzenia.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.