Tautogram

  • Tekst charakteryzujący się tym, że wszystkie tworzące go wyrazy rozpoczynają się tą samą literą.
  • Inaczej – aliteracja.
  • Z greckiego tauton = to samo, grammma = litera.