Teatr bulwarowy

  • Teatr, którego głównym odbiorcą była publiczność mieszczańska.
  • Wystawiał zwykle sztuki pozbawione większych ambicji artystycznych.
  • Najczęściej wystawiano komedie obyczajowe.
  • Teatr ten nastawiony był na sukces komercyjny.
  • Wykształcił się w XIX wieku.
  • Najsłynniejsze teatry bulwarowe mieściły się na wielkich bulwarach Paryża.
  • Stąd też ich nazwa.