Teatr erwironmentalny

  • Koncepcja teatru, w ktory zlikwidowano tradycyjny podział na scene i widownię.
  • Przestrzeń, w jakiej się odgrywa przedstawienie jest uważana za obszar wspólny aktorów i widzów.
  • Teatr taki zmierza do tego, zmienić biernego obserwatora w czynnego uczestnika przedstawienia.