Tragedia grecka

  • W starożytnej Grecji najwyżej ceniony dramatyczny gatunek literacki.
  • Podstawową jego cechą jest konflikt tragiczny, polegający na uwikłaniu bohaterów w sytuacje wymagające od nich wyboru między dwiema równorzędnymi lecz przeciwstawnymi racjami.
  • Taki dylemat sprowadza na nich rozmaite problemy, a ponieważ sytuacja jest w zasadzie niemożliwa do rozwikłania, końcowy wybór, którego dokonują bohaterowie, okazuje się się nieodpowiedni.
  • Drugim istotnym elementem tragedii greckiej jest ironia tragiczna.
  • Wyraża sie tym, że główne postaci nieświadomie dopuszczają się strasznych i niewybaczalnych zbrodni, za ktore potem ponoszą karę.
  • Tragiczna wina jest określana mianem harmatii, a spiętrzenie dramatycznych powikłań nazywa się katharsis i prowadzi do klęski bohatera.
  • Głównym pojęciem a zarazem zasadniczym celem tragedii greckiej było wywołanie u odbiorcy katharsis.
  • Efekt ten osiągano poprzez specjalnie skonstruowany proces naśladowania, nazywany mimesis.
  • Fabuła była podporządkowana zasadzie trzech jedności i mocno naznaczona patosem.
  • Fabuła tragedii greckiej realizowała trwały model kompozycyjny, otwierał go zawsze prolog, następnie następował parodos, potem episodia i stasimona, a na końcu eksodos.