Ujęcie

  • Obraz zarejestrowany przez kamerę filmową od momentu jej uruchomienia do zatrzymania.
  • Nazwa podstawowych jednostek konstrukcyjnych, z których w  wyniku montażu powstaje film.