Vaticinium

  • Z łacińskiego słowo oznacza proroctwo.
  • Termin odnoszący się do dzieła poetyckiego wyróżniającego się podniosłym i uroczystym, a równocześnie niejednoznacznym stylem.
  • Vaticinium zawiera proroctwo lub przepowiednię dotycząca losów świata lub narodu.