Teatr ludowy

  • Związane z obyczajami, folklorystyczne widowiska teatralne.
  • W spektaklach pojawiają się watki religijne z humorystyczno-satyrycznymi.
  • Opierał się na tradycyjnych schematach sytuacyjnych i nie dysponował zapisem tekstów przedstawień.
  • Od połowy XIX wieku terminem teatru ludowego określa sie również amatorskie teatry, w których autorami są chłopi.
  • Wystawiają one zazwyczaj sztuki o charakterze dydaktyczno-patriotycznym.