Teatr Narodowy

 • Pierwszy, publiczny, wystawiający w języku ojczystym, zawodowy teatr polski.
 • Zorganizowany przy wsparci7u Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku.
 • Działał przez cały okres trwania polskiego oświecenia.
 • Znacząco wpływał na kształtowanie obyczajowości i poglądów społeczeństwa .
 • Wychowywał oraz sprzyjał  rozwojowi narodowej twórczości dramatycznej.
 • Początkowo wystawiano w Teatrze Narodowym sztuki:
  • Franciszka Zabłockiego,
  • Juliana Ursyna Niemcewicza,
  • Wojciecha Bogusławskiego,
  • wielu innych pisarzy.