Tekst poboczny dramatu

  • Bezpośrednie wypowiedzi autora lub podmiotu literackiego, ktore występują w konkretnym dziele dramatycznym.
  • Tekst ten zawiera informacje o miejscu akcji, układu przedmiotów na scenie oraz cechach bohaterów.