Telling – showing

  • Przeciwstawienie dwóch technik tworzenia narracji.
  • Telling polega na opowiadaniu wydarzeń z perspektywy narratora wszechwiedzącego.
  • Telling jest metodą charakterystyczną dla powieściowego realizmu.
  • Showing, oznacza pokazywanie świata przedstawionego w dużym zbliżeniu, za pomocą scen i przy minimalnym wykorzystywaniu bezpośrednich wypowiedzi narratora.
  • Showing jest charakterystyczny dla naturalizmu.