Teksty kultury

  • Teksty kultury to powieści, opowiadania, wiersze, a także artykuły w gazetach, instrukcje, przepisy, tabele, notatki, wykresy.
  • To także dzieła sztuki oglądane na wystawach, ekspozycjach muzealnych, różne zabytki, słuchowiska i audycje radiowe, przedstawienia teatralne i filmy, oglądane w kinie czy telewizji.
  • Niektóre teksty kultury przemawiają wprost, inne rozumiemy wówczas, gdy odnajdziemy ukryte w nich znaczenia.
  • Poznawane teksty kultury mogą mieć także znaczenie przenośne czy symboliczne.
  • Odczytanie wymowy tekstu ułatwia odnalezienie jego myśli przewodniej.
  • By lepiej zrozumieć tekst należy poszukać jego powiązań z historią, kulturą regionu, życiem autora, sztuką czy filozofią.
  • Warto odnosić się też do osiągnięć i dokonań innych kultur.