Wskazówki dla opisującego obraz lub np. plakat

  • Dokonaj wnikliwej obserwacji obrazu z uwzględnieniem szczegółów.
  • Przyjmij punkt wyjścia do rozpoczęcia opisu.
  • Zaprezentuj wszystkie elementy statyczne w dziele.
  • Stosuj przyimki i wyrażenia przyimkowe, by właściwie określić stosunki przestrzenne między ujętymi przedmiotami (np. w tle, na górze, z boku, ponad nim).
  • Stosuj rzeczowniki oraz przymiotniki określające cechy (np. kolory, kształty) czy oceniające (np. doskonały, sugestywny, delikatny).
  • Unikaj powtórzeń czasowników, pamiętając że jest można zastąpić słowami: znajduje się umieszczony, pokazany, leży, roztacza się).
  • Buduj zdania bogate w informacje.
  • Stosuj zdania pojedyncze rozwinięte, złożone współrzędnie i podrzędnie złożone przydawkowe.