Wskazówki dla piszącego opowiadania

 • Przemyśl temat i całościowe jego ujęcie.
 • Ułóż plan opowiadania, znacznie ułatwi ci to pracę.
 • Wybierz narratora (w pierwszej lub trzeciej osobie).
 • Rozwijaj kolejne punkty planu, stosuj niebanalne ich połączenia.
 • Każdą nową część zaczynaj od akapitu.
 • Stosuj odpowiednie wyrazy i zwroty  do określania następstw czasowych )np. wówczas nastąpiło, później, potem).
 • Nie zmieniaj czasu opowiadania.
 • Wprowadzaj dialogi, pamiętając o ich właściwym zapisie.
 • W razie potrzeby wykorzystuj opisy postaci (charakterystykę), krajobrazu, sytuacji.
 • Stosuj różnego rodzaju zdania, głównie pojedyncze, zarówno rozwinięte, jak i nierozwinięte ora złożone współrzędnie.
 • Unikaj powtórzeń.
 • Wykorzystuj słownictwo, które dynamizuje akcję,  np.  nagle, niespodziewanie, znienacka.