Wskazówki dla piszącego tekst przemówienia

  • Zwróć się w odpowiedni sposób do słuchaczy (zależnie do kogo przemawiasz, np. Drodzy Państwo, Mili Koledzy).
  • Wyjaśnij powód wystąpienia.
  • Przedstaw  tematykę swojego przemówienia.
  • Rozwiń temat.
  • Buduj zdania podrzędnie złożone.
  • Stosuj pytania retoryczne.
  • W toku przemówienia zwracaj się do słuchaczy, by zainteresować ich treścią.