Wskazówki do piszącego list

  • W nagłówku (apostrofie) nie używaj nazwisk.
  • Wyraź swój szacunek, uczucia do adresata (np. Kochany Wojtku!).
  • Po apostrofie postaw wykrzyknik lub przecinek.
  • Przedstaw się, jeśli piszesz do osoby, która cię nie zna.
  • Podaj powód napisania listu.
  • Wyrazy i zaimki odnoszące się do adresata pisz wielką literą.
  • Pisz staranni i czytelnie, sprawdź czy nie ma błędów ortograficznych.
  • Nie rób poprawek, nie skreślaj w tekście wyrazów.
  • Zawsze list podpisuj własnoręcznie (nawet w przypadku, gdy piszesz go na komputerze).