Teleturniej

  • Gatunek telewizyjny.
  • Rodzaj konkursu.
  • Gracze odpowiadają na pytania, niekiedy w towarzystwie widzów.
  • Celem jest wyłonienie zwycięzcy,
  • Może dotyczyć różnych dziedzin nauki i życia.
  • Prezentują różny poziom intelektualny.