Tematy podejmowane przez twórców okresu romantyzmu

Miłość

 • Temat zapoczątkowany przez dzieło „Cierpienia młodego Wertera”, gdzie wrażliwy, delikatny i nieszczęśliwie zakochany młodzieniec popełnia samobójstwo, staje się też wzorem dla większości kochanków i poetów.
 • Przykład miłości, gdzie gorące uczucie łączy ludzi, ale konwenanse i układy społeczne  zaprzepaszczają związek (“Dziady” cz. IV, “Pan Tadeusz”).
 • Obraz uczuć zakochanego  (“Na Alpach…”, “Rozłączenie”),
 • Przykład miłości odrzuconej (“Kordian”, “Na Alpach w Splügen”).
 • Historia uczucia spełnionego, ale zerwanego (“Konrad Wallenrod”).
 • Miłość połączona ze zbrodnią (“Giaur”, “Balladyna”).
 • Miłość szczęśliwa, zakończona happy endem („Pan Tadeusz”, „Śluby panieńskie”).

Ojczyzna

 • Temat pojawia się w utworach najwybitniejszych romantyków ( “Dziady” cz. III, “Pan Tadeusz”, “Reduta Ordona”, “Konrad Wallenrod”).
 • Tęsknota wygnańców za ojczyzną (“Epilog” “Pana Tadeusza”, “Hymn”, “Do  kraju tego…”).
 • Mesjanizm metafizyczny (“Polska Chrystusem narodów”).
 • Mesjanizm historyczny (“Polska Winkelriedem narodów”).
 • Obraz społeczeństwa polskiego  ( “Dziady” cz. II (motyw lawy), “Grób Agamemnona” (motyw duszy anielskiej w czerepie rubasznym).
 • Obrazy wielkich zrywów narodowowyzwoleńczych: “Pan Tadeusz” (czasy napoleońskie); “Dziady” i “Kordian” (powstanie listopadowe),
 • Losy powstańców, spisków, konspiratorów: “Konrad Wallenrod”, “Kordian”, “Dziady” cz. III),
 • Obrazy męczeństwa Polaków i despotyzmu wroga(“Dziady” cz. III, “Kordian”, “Fortepian Szopena”, “Fantazy”).

Poezja

 • O mocy kreacyjnej (“Wielka Improwizacja”).
 • Jako siła zdolna “zwykłych zjadaczy chleba w aniołów przerobić” ( “Testament mój”).
 • Jako urna pamięci narodowej (“Kordian”).
 • Jako arka przymierza pomiędzy pokoleniami(“Konrad Wallenrod”).
 • Jako przekleństwo i błogosławieństwo ( “Nie-boska komedia”).
 • Jako moc tyrtejska (“Konrad Wallenrod”).

Koncepcje historiozoficzne

 • Mesjanizm narodowy metafizyczny i historyczny.
 • Towianizm jako ciągła reinkarnacja
 • Filozofia genezyjska “cierpienia ofiarą na drodze postępu”,
 • Prowidencjalizm – historia to dzieło wyroków boskich.

Historia

 • “Konrad Wallenrod”.
 • “Grażyna”.
 • “Grób Agamemnona”.
 • Powieści Kraszewskiego,
 • “Pan Tadeusz”.

Ludowość

 • “Ballady i romanse”.
 • “Dziady” cz. II i IV.
 • “Balladyna”.
 • “Promethidion”.

Orientalizm

 • Tłumaczenia Byrona.
 • “Sonety krymskie”
 • “Beniowski”.
 • “Grób Agamemnona”.
 • “Irydion”.
Natura

 • “Ballady i romanse”.
 • “Pan Tadeusz”.
 • “Hymn”.
 • “Sonety krymskie”.
Szekspiryzm

 • “Kordian”.
 • “Balladyna”.
 • “Romantyczność” (motto).
 • “Żeglarz”.