Temperatura [synonimy]

  • Ciepłota.
  • Gorączka.
  • Stopnie Celsjusza.
  • Febra.
  • Maligna.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]