Tendencyjność przedstawienia

Tendencyjność przedstawienia to podporządkowanie świata literackiego tezie postawionej przez autora dzieła, a więc określonemu twierdzeniu, przekonaniu. Tendencyjność wyraża się w celowo przerysowanym, uproszczonym, schematycznym  i jednostronnym, nieraz karykaturalnym, jeśli ma służyć napiętnowaniu lub krytyce zjawisk lub postaw.